Testprocedure

Testprocedure

waaruit bestaat een testprocedure?

Een testprocedure van test2know selectie bestaat doorgaans uit:

 • Het doen van drie basistesten;
 • een uitgebreid interview met de kandidaat of medewerker;
 • een schriftelijk verslag met aanbeveling;
 • gevolgd door een nabespreking.

1. De drie basistesten

wat zijn de drie basistesten?
 • Capaciteitentest (Competentietest)
  Sterkte/zwakte analyse. Deze test laat in één oogopslag zien welke vaardigheden en capaciteiten de persoon op dit moment benut. Het geeft tevens de gebieden weer die in het kader van een opleidingstraject kunnen worden bijgeschaafd.

 

 • IQ-test
  Deze test geeft een indicatie van iemands analytisch denkvermogen. Kan hij of zij in voldoende mate logisch denken en oplossingen bieden voor de meest voorkomende problemen op de werkplek?

 

 • Nauwkeurigheidstest (Interpretatietest)
  Deze test is uniek en meet de nauwkeurigheid waarmee iemand werkt; in hoeverre iemand oog heeft voor detail en gegevens of communicaties van anderen correct interpreteert. In hoeverre kan de persoon mondeling of schriftelijke instructies nauwgezet opvolgen?

2. Uitgebreid interview

een diepte interview met de medewerker of sollicitant

Tijdens het interview worden alle testresultaten met de kandidaat besproken en afgemeten tegen de gestelde functie-eisen. Er wordt grondig gekeken naar de onderliggende motivatie, waarna ook wordt nagegaan in hoeverre het karakter matcht met de bedrijfscultuur waarin gewerkt zal moeten worden. Ook worden indien nodig trainingsadviezen gegeven om de persoon te ondersteunen in zijn nieuwe functie.

3. Schriftelijk verslag

een samenvattend verslag met praktische informatie

Tenslotte wordt op basis van de testresultaten en de gegevens die tijdens het interview naar voren zijn gekomen een samenvattend verslag gemaakt. Deze bevat uitsluiten nuttige en praktische informatie waar je als ondernemer onmiddellijk iets aan hebt. In de meeste gevallen zullen hierin jouw vragen worden beantwoord. Mochten er achteraf nog onzekerheden zijn, dan worden deze volledig behandeld tijdens de nabespreking. 

4. Nabespreking

Het behandelen van resterende vragen of onzekerheden

Nadat het verslag is opgestuurd naar het bedrijf worden nog eventuele resterende vragen of onduidelijkheden met een mondelinge nabespreking beantwoord of opgehelderd.