Wanneer testen?

Er zijn een aantal gevallen waarbij het nuttig is om een (nieuwe) medewerker te laten testen, waardoor je als ondernemer snel een weloverwogen beslissing kan nemen.

 

De volgende situaties lenen zich uitstekend voor het inzetten van een testprocedure:

1. Vóór of gedurende een sollicitatieprocedure

Dit komt het meest voor. Je wil weten hoe de kandidaat in elkaar zit, wat zijn sterke en minder sterke kanten zijn. Wat motiveert hem? Heeft hij voor de functie voldoende kwaliteiten in huis? Past hij in het bestaande team? Heeft hij voldoende potentieel om door te groeien naar een hoger niveau?

 

2. Een medewerker functioneert niet (meer) naar behoren

Een medewerker functioneert beneden de maat. Je wil weten wat er met hem aan de hand is. Waar loopt hij tegenaan? Waar heeft hij precies moeite mee? Is hij eigenlijk wel geschikt voor zijn huidige functie? Heeft hij (extra) training nodig en zo ja, welke? Hoe moeten we met hem verder?

 

3. Een medewerker geeft aan hogerop te willen

Een medewerker die onlangs promotie heeft gekregen en in z’n nieuwe baan toch niet goed blijkt te functioneren is zowel voor de medewerker als voor het bedrijf een uiterst penibele situatie. Je wil voldoende zekerheid alvorens je een dergelijke beslissing neemt. In hoeverre heeft hij kans van slagen?

 

5. Er is sprake van gedwongen ontslag, outplacement, reorganisatie

Helaas dient men soms afscheid te nemen van een goede werknemer; iemand die zijn diensten reeds lang heeft bewezen, maar die bijvoorbeeld als gevolg van een reorganisatie gedwongen wordt op zoek te gaan naar een andere baan. Een testprocedure kan in zo’n geval de persoon helpen om opnieuw richting te geven aan zijn leven en ervoor zorgen dat hij de juiste keuze maakt. Een dergelijke procedure geeft praktische richtlijnen voor de soort baan die het beste bij hem past.

 

6. Er is behoefte aan loopbaanbegeleiding

Met name jonge mensen wachten niet graag af en stippelen het liefst hun carrière zelf uit. Hierbij roepen ze doorgaans de hulp in van een ervaren loopbaanadviseur. Een testprocedure is hiervoor een uitstekend instrument. Men wil weten wat hun volgende stap is. Wat zijn mijn kansen? Wat zou ik hierna het beste kunnen doen? Een dergelijk traject wordt meestal genomen als een preventieve maatregel. Men probeert hiermee zo veel mogelijk te voorkomen dat men met z’n carrière in problemen terechtkomt.

 

7. Je wil voorkomen dat goede medewerkers ziek worden of vertrekken

Het is een feit dat mensen het beste functioneren indien ze enthousiast en gemotiveerd zijn. Onopgeloste problemen, onvoldoende ondersteuning of een gebrek aan een luisterend oor ondermijnen dit enthousiasme en verlagen het motivatiepeil. In sommige gevallen kan er zelfs sprake zijn van een aanzienlijk groot personeelsverloop of van een plotse stijging van het ziekteverzuim.

 

Signalen in die richting komen tijdens een testprocedure makkelijk aan het licht. Men kan dreigende situaties bijtijds aanpakken en voorkomen dat goede medewerkers ziek worden of vertrekken.

 

8. Als deel van het Business Revitalisatie Programma

Het Business Revitalisatie Programma is uiterst succesvol gebleken bij bedrijven en organisaties waarin het werd geïmplementeerd en bestaat uit twee belangrijke stappen:

 

  1. Het hele kaderpersoneel wordt onderworpen aan een testprocedure. Er vinden gesprekken plaats met de leden van het Management Team alsook met iedereen die een licht kan werpen op cruciale aspecten van de onderneming. Daarbij worden de belangrijkste knelpunten waar het hele team tegenaan loopt geïsoleerd en aan het licht gebracht. Op grond hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld, waarin een op maat gesneden trainingstraject wordt opgenomen.
  2. Een ervaren trainer/workshopleider zorgt er nu voor dat het plan van aanpak stapsgewijs wordt uitgevoerd en traint bovendien het hele team op die punten die uit de eerder gedane analyse als belangrijkste knelpunten naar voren kwamen.

 

Het resultaat van dit programma is soms verbluffend te noemen. Het bedrijf of de organisatie wordt hiermee volledig gerevitaliseerd (opnieuw leven ingeblazen). De samenwerking neemt toe, met een gezonde bedrijfsvoering als resultaat. De onderneming staat stevig op de rails en loopt als een sneltrein met aan boord een team dat een zonnigere toekomst tegemoet gaat.