Blog

medewerkers vertrekken Het lijkt voor heel wat (mkb-)bedrijven soms een kwestie te zijn van trial-and-error om de juiste mensen te vinden en ze aan zich te binden. Je moet ook wat geluk hebben wordt er veelal gedacht. En alhoewel enig geluk zeker meehelpt is het proces van het vinden en het aannemen van geschikt personeel een vak apart. Het omhelst specifieke kennis en ervaring om hierin succesvol te zijn. Het vergt exacte knowhow. Heb je eenmaal de juiste mensen aan boord, dan is het een kwestie om ze aan boord te houden. Dit laatste lijkt voor sommige bedrijven als vanzelfsprekend te zijn. Het lijkt erop dat eenmaal aan boord er nog maar weinig wordt gedaan om ze aan boord te houden. Er zijn verscheidene factoren die ertoe kunnen leiden dat je hard-won nieuwe aanwinst al na enige tijd de zaak opnieuw verlaat.

sollicitatiegesprek Het succes van jouw bedrijf of organisatie is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van je personeel. Neem je in de haast een verkeerde persoon aan, dan zal dit onherroepelijk een nadelige invloed hebben op je bestaande team, met alle gevolgen van dien. In de praktijk is gebleken dat er een aantal redenen zijn die ertoe kan leiden dat men de verkeerde persoon aanneemt.

De STAR-methode is door GITP* uitgebouwde methode die dient als leidraad bij het voeren van selectie- of sollicitatiegesprekken, met als hoofddoel inzicht te krijgen in de competenties van kandidaten of medewerkers. Ben jij als mkb-ondernemer ook de persoon die de sollicitatiegesprekken voert, dan is de kans groot dat je nog nooit hebt gehoord van de zogenaamde STAR-methode. Heb je daarentegen hiervoor iemand in dienst die bovendien HR is opgeleid, dan zal deze kreet voor hem of haar niet vreemd in de oren klinken.

Een veel voorkomend geluid dat ik zo nu en dan te horen krijg is: "het is soms lastig om goed personeel te vinden: onze groei wordt beperkt doordat we maar niet de juiste mensen kunnen vinden die voldoende gemotiveerd zijn." Het lijkt een steevaste overtuiging in een periode van een steeds veranderde arbeidsmarkt. Sommige bedrijven lijken hier echter weinig last van te hebben. Andere bedrijven, met name technisch georiënteerde bedrijven, lijken wel op dat vlak in een impasse te zijn terecht gekomen. Ze zien op korte termijn geen oplossing.

De disfunctionerende medewerker

Regelmatig wordt mij gevraagd een profielscan - sterkte/zwakte analyse - op te stellen van een medewerker die niet goed blijkt te functioneren. Een hele normale opdracht. Het maakt deel uit van mijn dagelijks werk en een dergelijke analyse heeft tot nu toe bewezen heel wat meerwaarde te hebben voor zowel het bedrijf als voor de betreffende medewerker.

Ziek worden, het overkomt ons allemaal wel eens. Van een onschuldige verkoudheid tot aan een soms langdurige herniabehandeling, niemand zit hier op te wachten. Met name wanneer men door z’n gespecialiseerde kennis op een bepaald terrein niet zomaar door iemand anders kan worden vervangen, kan plots uitvallen door ziekte voor het bedrijf een verliespost zijn. Ook voor de medewerker zelf is het erg vervelend als hij door omstandigheden niet meer in staat is om als volwaardig teamlid deel te nemen aan het groepsgebeuren.

Het heerst. We worden er dagelijks (on)gewild aan herinnerd. Vanuit alle mediahoeken worden we bijna letterlijk gebombardeerd met slecht nieuws over de Nederlandse economie en wat voor gevolgen dit kan hebben voor je bedrijf, alsook voor je personeel. En hoewel het een feit is dat we de laatste tijd te maken hebben met een lastige markt, zijn dat soort berichten desalniettemin 'slecht nieuws', en kunnen ze onbewust een invloed uitoefenen op je visie en passie als ondernemer. Sommigen raken erdoor ontmoedigd en zien minder kansen.

Van Dale: - talent of begaafdheid: aangeboren aanleg, aangeboren vermogen om iets goed te kunnen. - passie, hartstocht: vurige liefde voor iemand of iets.

Er is de laatste tijd in het zakencircuit rond het begrip talent veel om te doen. Het lijkt erop dat het aantrekken van mensen met talent de kernstrategie vormt om te komen tot een beter presterend bedrijf. Is dat zo? Is het nu zo dat, als je maar genoeg getalenteerde mensen in dienst hebt, je automatisch verzekerd bent van een goed lopend bedrijf? De praktijk bevestigt deze stelling niet altijd. Getalenteerde mensen hoeven niet altijd de meest geschikte mensen te zijn voor je bedrijf of organisatie. Waar is een bedrijf naar op zoek als het om personeel gaat? Wanneer is een kandidaat voor je bedrijf en voor de functie geschikt? Speelt passie niet een belangrijker rol?