10 Redenen waardoor goede medewerkers vertrekken

10 Redenen waardoor goede medewerkers vertrekken

medewerkers vertrekken Het lijkt voor heel wat (mkb-)bedrijven soms een kwestie te zijn van trial-and-error om de juiste mensen te vinden en ze aan zich te binden. Je moet ook wat geluk hebben wordt er veelal gedacht. En alhoewel enig geluk zeker meehelpt is het proces van het vinden en het aannemen van geschikt personeel een vak apart. Het omhelst specifieke kennis en ervaring om hierin succesvol te zijn. Het vergt exacte knowhow.
Heb je eenmaal de juiste mensen aan boord, dan is het een kwestie om ze aan boord te houden. Dit laatste lijkt voor sommige bedrijven als vanzelfsprekend te zijn. Het lijkt erop dat eenmaal aan boord er nog maar weinig wordt gedaan om ze aan boord te houden. Er zijn verscheidene factoren die ertoe kunnen leiden dat je hard-won nieuwe aanwinst al na enige tijd de zaak opnieuw verlaat.


 

Hier volgen 10 redenen waardoor goede medewerkers (snel) vertrekken.

1. Structureel overwerk

Het merendeel van de medewerkers heeft er doorgaans geen probleem mee om zo nu en dan te moeten overwerken, part of the job. Goede medewerkers kennen geen 9-5 mentaliteit en zijn er hoofdzakelijk op gericht om het werk gedaan te krijgen. Wanneer echter in een bedrijf overwerken schering en inslag is en bovendien er op korte termijn geen zicht op verbetering is, zal dit al gauw leiden tot ontevredenheid onder het personeel. Vermoeidheid slaat toe; men raakt gefrustreerd en geïrriteerd. Een dergelijk werkklimaat vormt een bron voor een groot percentage aan ziekteverzuim en een hoog personeelsverloop. Goede medewerkers die in principe hun commitment niet graag verbreken zullen uiteindelijk na verloop van tijd alsnog de zaak verlaten.

2. Onderwaardering

Heel wat ondernemers, ook in het MKB, onderschatten de waarde van een oprecht gegeven schouderklopje of een blijk van waardering voor de inzet en de prestaties van hun medewerker. Met name die mensen die hun werk met verve doen hebben wel eens de behoefte aan erkenning voor hun inzet en de prestaties die zij leveren. Wordt echter hier weinig of geen aandacht aan geschonken en is men vanuit de directie hier nogal schaars mee, dan zal dit na verloop van tijd op het personeel een demotiverend effect hebben. Goede en waardevolle medewerkers zullen uiteindelijk vertrekken.

3. Gespannen relatie met (directe) leidinggevende

Niets is zo vervelend als dat men op gespannen voet staat met z’n directe manager of wanner men met de directie niet door één deur kan. In de praktijk blijkt dat meer dan de helft van de mensen het bedrijf voorgoed achter zich laten door onopgeloste problemen of onuitgesproken menings­verschillen met de baas. Succesvolle bedrijven zorgen ervoor dat hun managers in staat zijn om op een respectvolle manier met hun mensen om te gaan. Heeft men echter te weinig aandacht voor de menselijke factor, dan zal dit onherroepelijk leiden tot een voortdurend verlies van goede medewerkers.

4. Verkeerde mensen worden aangenomen en/of gepromoot

Medewerkers die zich behoorlijk inzetten en waardevol zijn voor het bedrijf functioneren het beste in een team bestaande uit mensen die op z’n minst dezelfde instelling vertonen. Worden er regelmatig mensen aangenomen die qua karakter niet in het team passen, dan zal de rest van het team hier onvermijdelijk onder lijden. Erger nog is wanneer men de verkeerde persoon promoot. Het is een behoorlijke belediging wanneer men hartstikke z’n best doet, goede prestaties levert en merkt dat een welverdiende promotie wordt toegekend aan de een of andere gladjakker die nog geen moer heeft gepresteerd. Geen wonder dat met een dergelijk bedrijfscultuur goede medewerkers snel vertrekken.

5. In het openbaar worden bekritiseerd

Niemand is perfect. Iedereen maakt wel eens fouten die gecorrigeerd moeten worden. Een goede manager zal de betreffende medewerker zo veel mogelijk apart en onder vier ogen de kwestie willen bespreken. Niemand zit er tenslotte op te wachten dat men door z’n manager in het bijzijn van z’n collega’s wordt vernederd. Een dergelijke benadering ondermijnt het gezag, alsook het gevoel van eigenwaarde van de betreffende medewerker, hetgeen op z’n beurt het prestatieniveau van de medewerker alsook van het hele team aanzienlijk omlaag haalt. Goede medewerkers neigen ertoe een dergelijk optreden niet te tolereren en zullen indien structureel snel vertrekken.

6. Geen kansen om ambitie na te streven

Goede medewerkers zijn over het algemeen mensen met passie. Dit uit zich in een enorme inzet voor hun werk en de wens om zich voortdurend verder te willen ontwikkelen. Word hen die kans gegund, dan zal dat een positief effect hebben op hun productieniveau en werktevredenheid.

Sommige managers echter houden er een nogal beperkte visie op na en zijn van mening dat de productie eronder zal lijden indien ze hun medewerkers zouden stimuleren om hun passie te volgen en streven dus eerder naar een behoud van de status quo. Deze angst is geheel ongegrond. Diverse studies hebben aangetoond dat die medewerkers die men de mogelijkheid biedt om hun passie te volgen tot zelfs vijf keer meer productief zijn.

Mensen die niet in staat worden gesteld om hun passie te volgen raken na verloop van tijd gefrustreerd en zullen uiteindelijk het bedrijf verlaten.

7. Geen mogelijkheden om zich te ontwikkelen

Sommige managers zijn zich er niet van bewust dat een van hun hoofdtaken eruit bestaat om ervoor te zorgen dat hun medewerkers zich voortdurend kunnen ontwikkelen en blijven groeien. Hier is de manager die regelmatig pendelt tussen de vergaderruimte en zijn kantoor en geen besef heeft van de mens op de werkplek.

Succesvolle managers zijn doorgaans betrokken en tonen een sterke interesse in het wel en wee van hun ondergeschikten. Ze hebben duidelijk oog voor de menselijke factor en beseffen dat hun succes hier sterk van afhangt. Ze zorgen voortdurend voor voldoende uitdaging en coachen hun mensen voortdurend naar een hoger niveau, onafgezien hoe talentvol ze al zijn. Het managen van mensen kent een begin, maar zeker geen eind.

Heeft men eenmaal talentvolle mensen, dan is alsnog de taak van de manager om gebieden te vinden waarop ze hun competenties en vaardigheden kunnen uitbreiden. Dit is een continue proces dat resulteert in competente medewerkers die van onschatbare waarde zijn voor het bedrijf.

8. Creativiteit wordt niet gestimuleerd of geremd

Talentvolle medewerkers zijn voortdurend op zoek naar verbetering en laten zich graag horen met nieuwe ideeën om dat te kunnen realiseren. Wordt echter een dergelijk initiatief door de manager niet serieus genomen of terzijde geschoven, dan zal dit onherroepelijk leiden tot frustraties en een overheersend gevoel van ontevredenheid onder het personeel. Niets is zo contraproductief als een verziekte werksfeer. Dit resulteert soms in een verlieslijdend bedrijf waarvan de oorzaak meestal buiten het bedrijf wordt gezocht. De ‘markt’ is nooit de oorzaak van een stagnerende groei; een gebrek aan innovatie en een slim marketingbeleid gestuurd door competente mensen zijn dat wel.

Waardevolle medewerkers committeren zich graag aan een bedrijf waar hun initiatieven worden gehoord en waar indien van toepassing deze worden geïmplementeerd.

9. Onvoldoende uitdaging

Managers die door hun personeel worden gewaardeerd en gerespecteerd zorgen er voortdurend voor dat hun medewerkers in hun werk worden uitgedaagd om dingen te realiseren die zij eerst als onmogelijk achtten. Waardevolle managers motiveren hun medewerkers voortdurend om uit hun comfortzone te stappen en doelen gerealiseerd krijgen.

Medewerkers die grotendeels opgescheept worden met saaie taken en weinig uitdagende projecten verslappen heel snel en zullen uiteindelijk vertrekken.

10. Gebrek aan toekomstperspectief

Bedrijven die structureel problemen hebben om het hoofd boven water te houden en waar het aan de top rommelt zijn weinig aantrekkelijk voor mensen die belang hechten aan een baan met toekomstperspectief. Goede medewerkers zetten zich graag in en zullen dit ook blijven doen tot op het moment dat het bestaansrecht van het bedrijf wordt ondermijnd als gevolg van een slechte bedrijfsvoering met steeds groter wordende onopgeloste financiële problemen.

Als bedrijf probeer je je kandidaat zo goed mogelijk vooraf te screenen. Daartegenover zullen goede medewerkers proberen om een zo reëel mogelijk beeld te krijgen van de positie waarin het bedrijf zich momenteel bevindt en wat de plannen zijn voor de toekomst. Wees op dat vlak altijd open en eerlijk. Niets is zo frustrerend als wanneer later blijkt dat het beeld dat men had bij de start behoorlijk afwijkt van de realiteit.

Oplossing

In de praktijk is gebleken dat een tweejaarlijkse scan van je bestaand personeel al snel problemen aan het licht brengt die, indien niet bijtijds opgelost ertoe kunnen leiden dat goede medewerkers gefrustreerd raken, ziek worden of zelfs in het ergste geval op de stoep staan bij de concurrent.

Handel preventief en bespaar jezelf een hoop ellende en onnodig weggegooid geld!

Bel nu 020-7706550 voor een offerte of voor meer informatie.

 

Inspiratiebron: http://www.huffingtonpost.com

1 Reactie
 • Rob van Koppen
  Geplaatst op 16:12h, 09 september Beantwoorden

  Ik zat te surfen op internet en kwam toevallig hierop uit “10 Redenen waardoor goede medewerkers vertrekken”
  Zou bij ons bedrijf ook wel eens intern een test willen doen, vragenlijstje met wat eraan schoort enz.

  Wellicht kunnen we telefonisch even overleggen wat de mogelijkheden en kosten zijn

  06-54753403 Rob van Koppen

Geef een reactie